Anasayfa 2017-05-19T00:01:19+00:00

kobi_anasayfa_slider_tr_2

Uluslararası Kobi Şurası 2015

Kobiler için İslami Finans Konferansı

KOBİ Şurası kapsamında bu yıl Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığıişbirliği ile G20 faaliyetleri kapsamında düzenlenecek “KOBİ’ler için İslami Finans Konferansı”na ev sahipliği yapılacaktır.  Bu çerçevede İslami Finansın sunduğu imkanlardan KOBİ’lerin finansal sisteme katılımının artırılması ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla ne şekilde istifade edilebileceği konusu özel sektör, çok uluslu kalkınma kuruluşları, politika yapıcılar ve düzenleyici otorite temsilcilerinin katılacağı bir platformda ele alınacaktır.

Bilindiği üzere KOBİ’ler gerek gelişmiş gerekse gerekse gelişmekte olan ülkelerde ekonomilerde büyümenin ve istihdamın itici gücü konumundadırlar. KOBİ’lerin sahip oldukları bu rol başta Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlar olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından da teyit edilmiştir. Nitekim bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen G20 faaliyetleri kapsamında da KOBİ’lerin finansal sisteme katılımlarının artırılması önemli gündem maddelerinden bir tanesidir.

Öte yandan özellikle küresel finans krizi sonrasında dünya ekonomi gündemi içerisinde daha çok yer bulmaya başlamış olan İslami Finans uygulamaları ve araçları özellikle gelişmekte olan İslam ülkeleri içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin sağlanması noktasında kayda değer fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede dünya ekonomik çıktısının yüzde 85’inden fazlasını üreten G20 ülkelerinden oluşan bir platformda, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası tarafından organize edilen bir konferansta KOBİ’ler için İslami finansın sunduğu imkânların tartışılması büyük önemi haizdir.

Bu minvalde düzenlenecek olan bu konferansın gerek ülkemizde gerekse gelişmekte olan ülkelerde yer alan KOBİ’ler arasında İslami finansın sunduğu imkânlara ilişkin farkındalığın artmasına ciddi ölçüde katkı sunacağını düşünmekteyiz.

TÜMSİAD olarak ilk olarak 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleri ileİstanbul’da gerçekleştirilmiş olan KOBİ Şurası’nı bu kez farklı bir içerikle, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği içerisinde G20 faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek bir konferans olarak düzenlemekten büyük memnuniyet duymaktayız.

Saygılarımla,
Yaşar DOĞAN
TÜMSİAD Genel Başkanı

Sponsorlar